Tuesday, January 31, 2006

Fields & Fælleden

Næste gåtur: Lørdag d. 25 feb, kl 11 ved Ørestad station
...over Center Boulevard kan man komme til Indvej, og måske helt ud til Skydebanevej. Hjemmeværnet og måske hæren, har skydebane og sprængningsområde der.

og så er der en losseplads. Ud til vandet er der en god udsigt til Tippen. Og der skal altså bygges golfbaner og flere boliger. Bl.a er der mulighed for et par 80 m højhuse, som Kastrup Lufthavn er stærkt imod. Men det er vist mere i den retning, fra Fields henimod VestAmager, nogle af de bygninger der ligger der er Telias og andres serverbygninger. Der kan vi nok desværre ikke komme ind, det ser ellers helt vildt ud, sådan et server rum.

Den anden reting er der amager strand, men det er en meget meget lang tur, på den anden side af Kalvebod fælled. Med et fantastisk fugle udkigstårn. Nå der kan vi gå ud hvis vi bare vil ha natur.
Jon

Saturday, January 28, 2006

banearealet ved Nørrebro station

Gemt bag Føtex ved Nørrebrostation, ligger det største ubenyttede område på Nørrebro, det er både fantastisk og underligt siden Nørrebro er det tættest befolkede område i København. Grunden er ganske vist forurenet da det er et gammelt DSB område, men det er et godt sted for at kigge på byens bagside - eller gøre ting der ikke skal ses.....
-se kort over turen her
nis