Thursday, June 22, 2017

Fra Statens Naturhistoriske Museum til Priorparken

Botaniker og samlingsmedarbejder Olof Ryding viste os rundt i Statens Naturhistoriske Museum, herbariet, som for nyligt blev flyttet til Priorparken under opbygningen af det Naturhistoriske Museum. Billedet er af Ole Worms historiske samling og den vender vi lige tilbage til, når vi fortæller om herbariet.

Priorparkens hvor herbariet nu ligger er opkaldt efter H.P.Prior, grundlæggeren af NKT. Prior var Sønnesøn af skibsrederen af samme navn, der grundlagde DFDS. Mellem de to erhvervsmænd kom sønnen Lauritz Prior, uddannet på kunstakademiet ved H.W. Bissen.

Selve parken er opført i 1951-54 med tilskud fra Marshall-hjælpen. Området er moderne og rationelt opført. De præfabrikerede betonelementer er dog ornamenteret over en form af forskallingsbrædder hvilket ellers kun sjældent ses. Fabrikken blev opført efter de dengang nyeste principper; den såkaldte kontinuerlig produktion hvor råvarer kom ind i den ene ende og de færdige kabler kom ud i den anden.

Anlægget står overraskende intakt og helstøbt selvom andre firmaer har taget over. De store træer og bevoksningen understreger tiden og giver indimellem området landskabelige kvaliteter.

Olof Ryding bød os velkommen i det, der er verdens 23. største Herbarium med planter fra alle dele af verden.

Hver kasse indeholder planter fra én hylde i de tidligere skabe og hylder på naturhistorisk museum.

Herbariet huser også en betydelig frø samling.

Og træstykker.

De røde mapper indeholder eksemplarer som har dannet grundlag for navngivning og dermed klassifikation af planterne. Denne mappe er særligt interessant da den er samlet af den svenske naturforsker Peter Forsskål på ekspeditionen sammen med Carsten Niebuhr til Arabien i 1761-67. Forsskål var en af Carl von Linnés elever. Forsskål døde på ekspeditionen. De 7 kasser med prøver af flora og fauna fra rejsen, indsamlet af Forskål, blev sendt til København af Niebuhr men fik lov til at stå uåbnede i tre år indtil den hidtidige professor i naturvidenskab Ascanius blev udskiftet af Struensee. I mellemtiden var meget desværre gået tabt.

Ole Worm opbyggede en stor samling i sit raritetskabinet, som på dette tidspunkt var på mode blandt Europas bedre borgerskab. Det store museum blev kendt som Museum Wormianum, og var landets første museum. Objekterne skulle informere OG fascinere. De blev også kaldt kunstkamre og her mødes botanikken og kunsten altså for alvor. Før flytningen af herbariet indgik, de becirklede objekter også i Herbariets samling.

En arbejdsplads i Herbariet. Herbarier i hele verden bytter dubletter så deres samlinger bliver mere komplette. Her er kommet et eksemplar svøbt i en etiopisk avis, klar til at blive klæbet op med papirstrimler på syrefrit papir.

I gamle dage konserverede man planter ved at dyppe dem i kviksølvclorin, deraf dødningshovedet. I dag nøjes man med at fryse dem ved -40 grader.


På vejen tilbage mod Brøndbyøster station passerede vi Vestvolden der blev opført 1888-92 som et ca. 13 km langt voldanlæg vest for København, strækkende sig fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord. Det var ifølge Wikipedia Danmarkshistoriens største anlægsarbejde indtil opførelsen af Storebæltsforbindelsen.


Turen er gået i forbindelse med udstillingen, The Cloud Document af Pia Rönicke på Overgaden Institut for Samtidskunst. Tak til alle der var med for godt selskab og samtaler!

 

Thursday, June 15, 2017

Fra Statens Naturhistoriske Museum til Priorparken


På denne tur vil vi gå gennem Priorparken til Statens Naturhistoriske Museum, herbariet, som fornyligt blev forflyttet hertil under opbygningen af det nye Naturhistoriske Museum. Botaniker og samlingsmedarbejder Olof Ryding vil vise os rundt i samlingen, og fortælle om hvad et herbarium i det hele taget er og hvad det gør. Særlige plante-ark kommer ud af arkivskabene, så vi kan se dem på nært hold. På vejen tilbage vil vi kigge nærmere på Priorparken, som blev opført i 1950’erne i forstøbte betonelementer. Et nu historisk funktionelt industribyggeri møder den fremtidige samling.

Vel mødt
Nis Rømer og Pia Rönicke

Tid: Tirsdag den 20. Juni, kl. 15-17
Mødested: På Brøndbyøster S-tog station, perronen. (S-tog B, afgang fra KBH H kl. 14.50) Turen arrangeres i forbindelse med udstillingen, The Cloud Document på Overgaden Institut for Samtidskunst.