Monday, May 14, 2007

Nordhavnen

Space is fundamental in any form of communal life; Space is fundamental in any excersise of power. Michael Foucault


Det er måske passende at starte med en strategi, der ikke virker; fald i med omgivelserne og sid helt stille. Konsekvensen af neoliberal byudvikling bliver stadigt tydeligere; ensretning og social skævvridning. De mest markante fristeder trues af rydning med magt, men ligeså mange steder bliver flydende forvandlet til kedelige forstadsforlængninger uden liv.


Byen bliver indimellem et direkte billede, eller karikatur på forhold i samtiden; ved indgangen til Nordhavnen finder man flere store pensionsselskaber ..og de, der nok ikke er sikrede på den anden side af banen.


Der findes dog stadigt mange steder i København, som er skæve og særprægede og har modstået ejendomsmarked og normalisering, Nordhavnen er et af dem.


et godt eksempel på usentimental brug af billige materialer. Vi spekulerede over at hvis det ikke er eternit, er det sikkert asbestplader, der er blevet tilovers fra en sanering.


æbletræer langs vandet


Vi var en 10-12 personer afsted på gåtur, her nogle på vej ud af Kattegatvej. En stor del af Nordhavnen er industri og afhegning. Efter 9/11 blev der også i Danmark strammet op på lovgivningen til fordel for politi og til skade for civile rettigheder. En tiltagene var øget afskærmning af havneområder. Visse steder kan man blive tiltalt efter terror paragraffer for at kravle over hegn for at finde en god fiskeplads.


Vi mødte en beboer på området, der venligt lukkede og igennem et indhegnet område efter at have fortalt lidt om Nordhavnen. Det er pt ejet af Københavns Havn og der er en lokalplan der siger at Nordhavnen skal bruges til havnerelateret aktiviteter. Nogle firmaer er her dog selvom de alene importerer et eller andet og som sådant ikke har noget med havnen at gøre. Når/ hvis kommunen overtager og lokalplanen ændres kan alt ske.


mellem ca kl ca 10 og 12 kan man få friskfanget fisk; torsk og rødspætter der stadigt spræller, gå til den yderste havn det er turen værd.