Saturday, July 08, 2006

Vestamager og mobile økohaver


Vestamager er endestation på metrostrækningen og i traditionen med at planlægge byudvikling med infrastruktur vil området i de kommende år blive tæt bebygget.Vi så de mobile økohaver hvor 99 jordlodder kan lejes for 200kr om året pr stk. Hvert år harves jorden og haverne fordeles på ny, og kan dermed flytte i takt med byudviklingen i Ørestaden.
Vi fortsatte videre til "Hein Heinsens plads" en skulptur som Statens kunstfonds Udsmykningsudvalg har stået bag sammen med to andre skulpturer i Ørestaden, alle lavet af ældre danske mænd. Skulpturen står hvor byen ender og installerer en radikal anderledeshed. I og med at den også ligner noget der er kastet ned fra himlen tilføjer den nye dimensioner til begrebet dropskulptur.


Fælleden er stadigt et af de mest unikke frie områder i København. Avedøreværket sætter dog tingene i perspektiv så man ikke føler sig sat tilbage til guldalderen.


Sammenstødet mellem forskellige boformer, og mellem naturen og byen er en af Amagers største kvaliteter.


Vi endte på taget af en silo på bryggen som nu er bygget om til leje- lejligheder, et af de få steder hvor man kan se ud over byen.

Gået af
Karen Lisbeth Kristoffersen & Hanne Lindstrøm fra Netværk for social og politisk kunst i offentlige rum, Rikke Luther, Alec Due og Nis Rømer