Friday, April 07, 2006

Organiseringer, Frederikshøj og videre

Sammen med Fri Klasse gik vi en tur i Hf Frederikshøj. Der er et historisk tidspunkt fordi der netop nu er ved at blive vedtaget en lokalplan for området der eller i juridisk forstand har levet i undtagelsestilstand siden først i 1920erne hvor de første beboere indtog området. Vi mødtes med Birthe og Jens der begge bor i området, og hørte bl.a. fra Jens hvordan de første beboere havde byggget huse af trækasser fra Ford og Citroên i nærheden. Bilerne blev sendt til sydhavnen i store trækasse af prima træ. En næsten symbolsk sammenblanding af de ting der har skabt grundlaget for byen som vi kender den i dag: billisme, industrialisering og boligmangel.

Birthe fortalte om hvordan den lave husleje gjorde at de kunne have en høj service i foreningen bl.a. var der en ordning med barselsmad i de første uger - hvor beboere lavede mad til nye forældre. Legaliseringen truer dog de særlige kvaliteter der er i foreningen og man risikerer at området ikke kan holdes fri for spekulation, noget der hidtil har været undgået ved at have et internt prissystem, der tager afsæt i husenes materialeværdi. Samtidigt sker der det som ofte sker i sådanne områder at det lukkes for udefrakommende, da der ikke længere er eksterne ventelister.

Hvor HF Frederikshøj er ekstremt velorganiseret med en masse engagerede og politisk bevidste beboere, der nærmest har lavet deres eget samfund er situationen noget anderledes i det der i folkemunde hedder Lorterenden og Guldkysten i nærheden. Det er ikke lige til at se om området er ved at gå i opløsning eller blive bygget op, det hele sker sikkert samtidigt.

I dag hvor alt synes at gå op i friværdi og spekulation til en grad hvor ethvert landskab eller bybillede ses med et "rovdyrs blik" og indskrives i spekulation om gevindst og økonomiske muligheder eller mangel på samme er det vigtigt at der findes geografier der laver huller i kapitalens normalisering og ensretning. Gåturen satte på mange måder en række meget aktuelle forhold om eksklusion, sociale rettigheder og organiseringer på spidsen og hvordan byens udformning og organisering spiller en vigtig rolle i dette.