Sunday, May 28, 2006

I kajak rundt om prøvestenenHegn og adgang forbudt skal ikke holde os tilbage, så vi lejede et par kajakker og satte os for at ro rundt om prøvestenen. Siden Prøvestenen bruges til anløb af store tankskibe med olieforsyninger til København og til deponi af den "lettere forurenede jord" er placeringen af Amager Strandpark lige ved siden af ret unik. Renden ind mod Amager er så lavvandet at man næsten kan soppe det første stykke, men kajakkerne kunne lige stryge over havbunden. Et gigantisk kloakrør under vejen ud til Prøvestenen (som kan ses på kortet) gør at man kan sejle under og ind i industrihavnen hvor der bl.a. skibes kul ind til København. Det første stykke er rigt på fugleliv. Inde på prøvestenen kunne man se campingvogne og skrotbiler langs med vandet som om der boede mennesker på kanten. Ude i Øresund blev bølgerne højere og vi sejlede rundt mellem industrianlæg og moler hvis funktion man kun kunne gætte på. Det yderste stykke var netop bygget færdigt -en gigantisk mole med gule firkantede pontonner for hver ti meter udgjorde en surreel arkitektur hvor tankskibe og andet kunne lægge til. Vindmøllerne længere ude og flyvemaskinerne der landede og lettede i Kastrup lagde yderligere til den syrede atmosfære.
roet af Pia Rönicke og Nis Rømer