Monday, May 08, 2006

Prøvestenen

Næste Gåtur er den 21. maj kl 11
med start ved Lergravsparkens Metro.
Prøvestenen er Københavns Havns sted til modtagelse af tankskibe og lettere forurenet jord for deponi. Der er ved at blive udgravet en ny dybhavskaj til modtagelse af endnu større tankskibe. Det er en relativt stor kunstig ø i havnen, oprindeligt anlagt som fort og siden brugt som oliehavn (historie) På sidste gåtur hørte vi om en haveforening lige ved siden af med en fælles køkkenhave, vi laver nok en detour. Vi håber også at få besøg af et par kunstnere fra Chicago der bl.a. har arbejdet med byudvikling og urban farming.
Vel mødt!