Monday, February 23, 2009

Efterretninger

I forbindelse med udstillingen ”Os Dem Demos” arranger Gåafstand 3 ture, der tager udgangspunkt i anti-terrorpakkerne og forholdet til den dømmende, lovgivende og udøvende magt. Vi vil forholde os konkret til anti-terrorpakkerne og magtens instanser, ved at befinde os i det offentlige rum, -synlige, -sårbare og spørgende. Vi ønsker at stille spørgsmål ved de konsekvenser lovgivningen har for vores handlerum og retssikkerhed som borgere og kunstnere.

Efterretninger
Den anden gåtur til Os Dem Demos tager udgangspunkt i Københavns gader hvor kamera overvågningen allerede foregår. Vi vil tage udgangspunkt i overvågningskulturen som både konkret og den forestillede overvågning og hvordan det påvirker vores handlerum. Vi foreslår deltagerne at gå med en 'klap for øjet', som en metafor for kameraets enøjethed, men som også synliggør os som mistænkelige karakterer i gadebilledet. Birgitte Kofoed Olsen, jurist og vicedirektør ved institut for menneskerettigheder var vores guide.

Turen er dokumenteret som lyd og kan downloades her.
(1 time 06 minutter, 79 MB)
. I lydmontagen finder du et væld af information om overvågning.
Du kan også høre et interview vi gav til en temaudsendelse om overvågning på P1 her.


Turen startede på Strøget. I forbindelse med den planlagte opsætningen af 200 kameraer på strøget og i centrum af København udtaler Vicepolitiinspektør Michael Agerbæk: "Det er en helt ny verden for Københavns Politi, og det her er blot de første skridt. Hvor det ender, er ikke til at sige."


Birgitte Kofoed Olsen fortæller om omfanget af videoovervågning i Danmark; 300.000 overvågningskameraer er i brug i dag og sikkerhedsbranchen sætter nu 50.000 kameraer op om året.


I 2007 skete der ændring af TV overvågningsloven. Butikker, banker og diskoteker må nu overvåge facaden samt op til 10-15 meter væk, hvilket på gågaden svarer til hele gaden og alle der færdes der.


Landsretten: Hvis politi og PET skal have data om hvem vi har talt, mailet ellers smsset med, så kræver det en retskendelse. Men mht hvor vi flyver hen, hvad vi låner på biblioteket og indholdet af de fleste offentlige registre kan PET få oplysninger uden dommerkendelse.


Datatilsynet er den myndighed der tilser at persondataloven overholdes. Tilsynet er også klageinstans. Før skulle videoovervågning godkendes af datatilsynet. Det skal det ikke længere.


Nørreport; perronerne er overvågede, det samme med s-togene. Kameraerne på stationen er koblet til en overvågningscentral i Esbjerg.

Turen blev gået søndag den 15. februar med start fra Københavns rådhus.