Saturday, February 07, 2009

Os Dem Demos


I forbindelse med udstillingen ”Dem Os Demos ”arrangerer vi 3 (gå)ture, der tager udgangspunkt i anti-terrorpakkerne og forholdet til den dømmende, lovgivende og udøvende magt. Vi vil forholde os konkret til anti-terrorpakkerne og magtens instanser, ved at befinde os i det offentlige rum, -synlige, -sårbare og spørgende. Vi ønsker at stille spørgsmål ved de konsekvenser lovgivningen har for vores handlerum og retssikkerhed som borgere og kunstnere.

Anti-terrorerens arkitektur
På den første tur, der foregår i bus, vil kigge på de administrative instanser som indgår i udøvelsen af anti-terror lovgivningen. Det være sig Udlændingeservice, Politi, PET og andre instanser, der er pålagt at udmønte anti-terrorpakkerne. Vi vil også overveje hvordan anti-terroren aktualiseres i byrummet gennem for eksempel terrorsikring af bygninger.
Tid: Lørdag den 14. februar kl 11.30 -13.30 (vi kører præcist)
Sted: Busholdepladsen ved Christiansborgs slotsplads (ved Slotskirken)
Med Merete Ahnfeldt-Mollerup (arkitekt, Ph.d.)
Tilmelding er nødvendig på info@publik.dk


Efterretninger
Den anden gåtur tager udgangspunkt i Københavns gader hvor kamera overvågningen allerede foregår. Vi vil også besøge nogle af de områder hvor Politi og Københavns kommune har planer om at placere overvågningskameraer. Vi vil tage udgangspunkt i overvågningskulturen som både konkret og den forestillede overvågning og hvordan det påvirker vores handlerum. Vi foreslår deltagerne at gå med en 'klap for øjet', som en metafor for kameraets enøjethed, men også synliggør os som mistænkelige karakterer i gadebilledet.
Tid: Søndag den 15. februar kl 13
Mødested: Trappen til Københavns Rådhus, på rådhuspladsen
Med Birgitte Kofoed Olsen, jurist og vicedirektør ved institut for menneskerettigheder.


Fremfør beviset
På den tredje tur ønsker vi bl.a. besøge en domstol i København. I den forbindelse vil vi stille spørgsmål til anti-terrorpakken og dens indvirkning på retsstaten. Vi vil lave en form for høring, hvor de medvirkende på gåturen får mulighed for at spørge ind til anti-terrorpakkens betydninger. I hvor høj grad har domstolene en selvstændig rolle og hvordan fungerer magtens tredeling i Danmark historisk og i dag?
Tid: 22. februar kl 13
Mødested: Foran Københavns byret; Nytorv 25, København K
Med: Thomas Bugge (jurist)


På gåturene vil vi medbringe guider; en form for samtalepartner, som har en viden ud over den vi besidder som borgere. Turene foregår i en uformel tone.

Vel mødt
Nis Rømer og Pia Rönicke