Wednesday, June 06, 2012

Retten til rummet

Frederiksstaden, Amaliehaven, kl. 11 søndag den 10. juni.

Vi laver en serie af gåture som vil undersøge, hvad der konstituerer et byrum. Gåturene tager udgangspunkt i det latinske begreb civitas, den sociale krop som udgør borgerne, der er samlet af gensidig forpligtelse og ret til at agere som en del af fællesskabet. Ideelt set har denne aftale sit eget liv, der skaber et offentligt rum hvor disse interaktioner finder sted. I den forbindelse vil vi også forholde os til konkrete handlinger, som civil ulydighed og modstand, netop med udgangspunkt i, at det offentlige rum vi kender, ikke er et udsagn for civitaens kollektive krop.

Kulturgeograf, filosof og performer Erhard Paul Meier vil tage os med på en tur igennem Frederiksstaden, der som samlet plan med fælles æstetiske normer, akser, horisonter og erindringssteder byder på stadig aktuelle meditationer over „det offentlige“ mellem statsraison og råderum. Mens Indre By synes forbeholdt konsum og gilde, kan Frederiksstaden opleves som læseværdig socialskulptur, som et affektivt kraftfelt mellem individuel og kollektiv transformation, der stadig byder på frirum til at kritisk belyse også det fragmenterede civilsamfunds mere fundamentale virkemåder.

Vel mødt.

Gåafstand