Tuesday, October 08, 2013

By og læring i Vanløse

Tid og Sted: Lørdag den 12. oktober. Kl 11. Vi starter ved Vanløse Kulturhus.

På denne tur skal vi se på skoler og læringsarkitektur. Intet sted spiller arkitekturen så direkte sammen med samtidens billede af hvad mennesket bør dannes til som i skolearkitekturen. I Vanløse startede det med en stor villa til bydelens relativt få børn som brugte den nærliggende bygård som legeplads. I takt med bydelens vækst kom en række nye såkaldte aulaskoler til, bygget efter de seneste arkitektoniske principper. På flere skoler var man pædagogisk helt i front og var blandt de første der indførte skolehaver og mere frie undervisningsformer.

Turen er en del af udstillingen ”Gå Løs”, kurateret af Louise Trier.